Günümüzde depolar sadece emtiaların saklanması ve korunması amacının dışında bir takım katma değerli hizmetlerin verildiği, müşteriye hızlı ulaşımın sağlandığı merkezler haline gelmiştir. Depolama hizmetlerimiz sıfır hatalı envanter yönetimini sağlamak, toplam operasyonel maliyetleri düşürmek ve mal akışını hızlandırmak için tedarik, dağıtım ve lojistik faaliyetlerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

Emtianın gelmesiyle depoların içerisinde müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla şu hizmetler verilmektedir:

  • Emtia Kabülü
  • Elleçleme
  • Stok Takibi ve Raporlaması
  • Sipariş Hazırlama
  • Evrak Düzenleme
  • Yükleme